18-2480
5186
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-577
23-8342
54-7760
26-516
Databáza Hviezdnej flotily: Časová os
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-00
T-5610
05-912976
26-948027
86-998937
Časová os