18-9401
3900
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-674
23-7566
54-1413
26-784
Databáza Hviezdnej flotily: Personál
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-27
T-6261
05-405397
26-219661
86-499243iba autorizovaný prístup
ID Pracovníka
Osobný kód