18-7765
2097
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-924
23-2280
54-3272
26-539
Databáza Hviezdnej flotily: O ML26
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-30
T-5809
05-744530
26-311746
86-34373

ML26

Meno
Email
Značka
Rod
Druh
Príslušnosť
Hodnosť
Pozícia
Číslo
Stav
Narodenie
Právne vyhlásenie
Rozsah a uplatniteľnosť
Nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti, pravidlá a oznámenia sa vzťahujú na LCARS ML26, ku ktorému je prístup cez adresu URL https://lebeda.cc. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Miroslav Lebeda, ďalej len „vlastník“ alebo „vydavateľ“.

Autorské práva
Star Trek, Star Trek: Nová generácia, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Deck, Star Trek: Picard, Star Trek: Prodigy sú registrované ochranné známky spoločnosti Paramount Pictures a Viacom Inc. Zobrazením obsahu na tejto stránke nie je zamýšľané žiadne porušenie autorských práv. Všetok materiál chránený autorskými právami je zahrnutý do princípov „čestného použitia“. lebeda.cc nie je schválená, sponzorovaná ani spojená s firmou Paramount Pictures a Viacom Inc. alebo s franšízou Star Trek.

Podľa najlepšieho vedomia vydavateľa bude všetok ostatný pôvodný obsah chránený autorskými právami získaný z iných webových stránok použitý v prísnom súlade s autorskými právami a požiadavkami uvedenými na webových stránkach autora. Jedinou výnimkou je obsah, ktorý bol zverejnený anonymne. V prípade námietok alebo nesprávneho alebo chýbajúceho kreditu kontaktujte vydavateľa.

Podmienky používania
Upozorňujeme, že takmer všetok text a veľa obrázkov na tejto webovej stránke sú pôvodné diela (hoci vychádzajú z vesmíru Star Treku) a autorské práva na tieto diela si zachovávajú pôvodní autori. Tento obsah nie je voľným dielom! Je však voľne k dispozícii na reprodukciu pre kohokoľvek za nasledujúcich podmienok:

1. Materiál musí byť zverejnený vo forme úryvkov. Reprodukcia celých stránok alebo kopírovanie HTML kódu sú výslovne zakázané.
2. Kredit na LCARS ML26 musí byť poskytnutý vo forme hypertextového odkazu. Tento hypertextový odkaz musí byť uvedený na rovnakej stránke ako obsah použitý z LCARS ML26, a pokiaľ možno susediaci so zahrnutým obsahom.
3. V prípade obsahu, ktorý LCARS ML26 zverejnil so súhlasom tretej strany, by sa mal hlavný kredit pripísať pôvodnému autorovi.
4. Hotlinkovanie obrázkov je výslovne zakázané.
5. Celý obsah musí byť uvedený v príslušnom kontexte. Nesprávne kontexty môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: webové stránky anti-Star Treku, webové stránky propagujúce nezákonné aktivity a nesprávne citácie alebo skreslenia obsahu z LCARS ML26 (či už úmyselné alebo náhodné).

Ocenil by som vopred upozornenie, ak chcete na svojej webovej stránke použiť obsah LCARS ML26. Vždy som súhlasil s používaním (podľa vyššie uvedených ustanovení) v minulosti! Právo odvolať povolenie na zobrazovanie obsahu LCARS ML26 na inej webovej stránke je vyhradené, ale bude uplatnené iba v prípadoch, ak dôjde k porušeniu niektorého z vyššie uvedených pravidiel.

Zrieknutie sa zodpovednosti
LCARS ML26 je určený výhradne na osobné a nekomerčné účely. Táto stránka nie je nijakým spôsobom spojená, sponzorovaná ani financovaná tretími stranami.

Súkromie a bezpečnosť
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://lcars.lebeda.cc/ NEPOUŽÍVA technológiu cookies.

Hlavné zdroje obsahu
Textový obsah © Copyright
Content in Models - eaglemoss.com
Content in Kits - scalemates.com
Content in Pins - fansets.com
Content in Books - from Book Publisher
Content in Characters - startrektng.euweb.cz
Content in Cartography and Ships - startrek.asatem.cz
Content in Movies and Serials - kontinuum.cz, memory-alpha
Background Image for Galaxy map - startrekmap.com
LCARS Inspired Website Template by www.TheLCARS.com and modified by ML26.