• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-114048
C-576186
E-949057
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-58422
D02
T2960
07-258327
avatar

logo

Meno
Email
Značka
Rod
Druh
Príslušnosť
Hodnosť
Pozícia
Číslo
Stav
Narodenie
Právne vyhlásenie
Rozsah a uplatniteľnosť
Nasledujúce zrieknutie sa zodpovednosti, pravidlá a oznámenia sa vzťahujú na LCARS ML26, ku ktorému je prístup cez adresu URL https://lebeda.cc. Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje Miroslav Lebeda, ďalej len „vlastník“ alebo „vydavateľ“.

Autorské práva
Star Trek, Star Trek: Nová generácia, Star Trek: Deep Space Nine, Star Trek: Voyager, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Discovery, Star Trek: Lower Deck, Star Trek: Picard, Star Trek: Prodigy sú registrované ochranné známky spoločnosti Paramount Pictures a Viacom Inc. Zobrazením obsahu na tejto stránke nie je zamýšľané žiadne porušenie autorských práv. Všetok materiál chránený autorskými právami je zahrnutý do princípov „čestného použitia“. lebeda.cc nie je schválená, sponzorovaná ani spojená s firmou Paramount Pictures a Viacom Inc. alebo s franšízou Star Trek.

Podľa najlepšieho vedomia vydavateľa bude všetok ostatný pôvodný obsah chránený autorskými právami získaný z iných webových stránok použitý v prísnom súlade s autorskými právami a požiadavkami uvedenými na webových stránkach autora. Jedinou výnimkou je obsah, ktorý bol zverejnený anonymne. V prípade námietok alebo nesprávneho alebo chýbajúceho kreditu kontaktujte vydavateľa.

Podmienky používania
Upozorňujeme, že takmer všetok text a veľa obrázkov na tejto webovej stránke sú pôvodné diela (hoci vychádzajú z vesmíru Star Treku) a autorské práva na tieto diela si zachovávajú pôvodní autori. Tento obsah nie je voľným dielom! Je však voľne k dispozícii na reprodukciu pre kohokoľvek za nasledujúcich podmienok:

1. Materiál musí byť zverejnený vo forme úryvkov. Reprodukcia celých stránok alebo kopírovanie HTML kódu sú výslovne zakázané.
2. Kredit na LCARS ML26 musí byť poskytnutý vo forme hypertextového odkazu. Tento hypertextový odkaz musí byť uvedený na rovnakej stránke ako obsah použitý z LCARS ML26, a pokiaľ možno susediaci so zahrnutým obsahom.
3. V prípade obsahu, ktorý LCARS ML26 zverejnil so súhlasom tretej strany, by sa mal hlavný kredit pripísať pôvodnému autorovi.
4. Hotlinkovanie obrázkov je výslovne zakázané.
5. Celý obsah musí byť uvedený v príslušnom kontexte. Nesprávne kontexty môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na: webové stránky anti-Star Treku, webové stránky propagujúce nezákonné aktivity a nesprávne citácie alebo skreslenia obsahu z LCARS ML26 (či už úmyselné alebo náhodné).

Ocenil by som vopred upozornenie, ak chcete na svojej webovej stránke použiť obsah LCARS ML26. Vždy som súhlasil s používaním (podľa vyššie uvedených ustanovení) v minulosti! Právo odvolať povolenie na zobrazovanie obsahu LCARS ML26 na inej webovej stránke je vyhradené, ale bude uplatnené iba v prípadoch, ak dôjde k porušeniu niektorého z vyššie uvedených pravidiel.

Zrieknutie sa zodpovednosti
LCARS ML26 je určený výhradne na osobné a nekomerčné účely. Táto stránka nie je nijakým spôsobom spojená, sponzorovaná ani financovaná tretími stranami.

Súkromie a bezpečnosť
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") si Vám dovoľujeme uviesť, že naša webová stránka https://lcars.lebeda.cc/ NEPOUŽÍVA technológiu cookies.

Hlavné zdroje obsahu
Textový obsah © Copyright
Content in Models - eaglemoss.com
Content in Kits - scalemates.com
Content in Pins - fansets.com
Content in Books - from Book Publisher
Content in Characters - startrektng.euweb.cz
Content in Cartography and Ships - startrek.asatem.cz
Content in Movies and Serials - kontinuum.cz, memory-alpha
Background Image for Galaxy map - startrekmap.com
LCARS Inspired Website Template by www.TheLCARS.com and modified by ML26.