18-8883
4410
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-510
23-7259
54-2808
26-655
Databáza Hviezdnej flotily: Časová os
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-24
T-6258
05-344723
26-860721
86-878831
Zemsko-romulanská vojna

Rok: 2156

Popis:

Tu sa odohráva zemsko-romulanská vojna, ktorá bola prvýkrát založená v sérii z pôvodných 60. rokov. Mal byť pokrytý od piatej sezóny Enterprise, ale po sezóne štyri bol bohužiaľ zrušený. Na konci vojny ľudia, Vulkánci, Andoriánci a Tellarites vytvoria voľne štruktúrovanú Koalíciu planét, ktorá dokáže vytlačiť Romulanov. Táto koalícia vedie priamo k ...
Obsah © kontinuum.cz