18-9753
3294
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-484
23-6638
54-9954
26-868
Databáza Hviezdnej flotily: Časová os
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-03
T-6916
05-481204
26-586691
86-61389
Časová os