18-6131
8526
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-934
23-419
54-3567
26-126
Databáza Hviezdnej flotily: Warp kalkulačka
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-03
T-6916
05-89716
26-618726
86-599299
Warp kalkulačka
Typ

Faktor
Rýchlosť
Čas
Vzdialenosť

Vypočítať

Definícia

Warp faktor (skrátene wf) je bezjednotková veličina, ktorá vyjadruje rýchlosť hviezdnej lodi, alebo signálu využívajúceho warpovou rýchlosti, teda rýchlosti ktorá je väčšia ako rýchlosť svetla. Warp faktor je nelineárny meradlo rýchlosti. Warp faktory sú vo vzťahu k svojim nadsvětelným ekvivalentom relatívne a závisí na miestnych vlastnostiach vesmíru a subprostoru, udávané údaje sú preto len približné. Hodnoty warp rýchlosti sa odvíja okolitých podmienok (hustota plynov, gravitácie, elektrické a magnetické polia a fluktuácie v podprostor).

Svetelný rok (angl. light year, skratka ly) je jednotka vzdialenosti, ktorú IAU definovala ako dráhu, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1 juliánsky rok. Zodpovedá dĺžke 9 460 730 472 580 800 m. Táto hodnota je presná, pretože meter je v skutočnosti definovaný z hľadiska rýchlosti svetla.

Parsek (skrátene pc) je jednotka dĺžky používaná v astronómii. Znamená paralaxa jednej uhlovej sekundy.
Je založená na metóde trigonometrickej paralaxy, najstaršej a najbežnejšej metóde merania vzdialeností hviezd. Uhol protiľahlý tomu, ktorý zviera hviezda so stredným polomerom zemskej orbity okolo Slnka, sa nazýva paralaxa. Parsek je definovaný ako vzdialenosť od Zeme k hviezde, ktorá má paralaxu 1 sekundu (angl. arcsecond). Inak, parsek je vzdialenosť, z ktorej sa dva objekty, vzdialené od seba 1 astronomickú jednotku, javia byť oddelené uhlom veľkosti 1 sekundy.