• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-338541
C-533182
E-561024
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-634582
D11
T2442
07-70002
Warp kalkulačka
Typ

Faktor
Rýchlosť
Čas
Vzdialenosť

Vypočítať

Definícia

Warp faktor (skrátene wf) je bezjednotková veličina, ktorá vyjadruje rýchlosť hviezdnej lodi, alebo signálu využívajúceho warpovou rýchlosti, teda rýchlosti ktorá je väčšia ako rýchlosť svetla. Warp faktor je nelineárny meradlo rýchlosti. Warp faktory sú vo vzťahu k svojim nadsvětelným ekvivalentom relatívne a závisí na miestnych vlastnostiach vesmíru a subprostoru, udávané údaje sú preto len približné. Hodnoty warp rýchlosti sa odvíja okolitých podmienok (hustota plynov, gravitácie, elektrické a magnetické polia a fluktuácie v podprostor).

Svetelný rok (angl. light year, skratka ly) je jednotka vzdialenosti, ktorú IAU definovala ako dráhu, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1 juliánsky rok. Zodpovedá dĺžke 9 460 730 472 580 800 m. Táto hodnota je presná, pretože meter je v skutočnosti definovaný z hľadiska rýchlosti svetla.

Parsek (skrátene pc) je jednotka dĺžky používaná v astronómii. Znamená paralaxa jednej uhlovej sekundy.
Je založená na metóde trigonometrickej paralaxy, najstaršej a najbežnejšej metóde merania vzdialeností hviezd. Uhol protiľahlý tomu, ktorý zviera hviezda so stredným polomerom zemskej orbity okolo Slnka, sa nazýva paralaxa. Parsek je definovaný ako vzdialenosť od Zeme k hviezde, ktorá má paralaxu 1 sekundu (angl. arcsecond). Inak, parsek je vzdialenosť, z ktorej sa dva objekty, vzdialené od seba 1 astronomickú jednotku, javia byť oddelené uhlom veľkosti 1 sekundy.