18-9873
7659
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-977
23-3625
54-3565
26-424
000000
Starfleet Database: Solar System
user authorization code accepted
D-01
T-5811
05-732997
26-170031
86-10336
Solar System
Solar System Star

sun

~600 hours
0 days
5498 °C
G 2V
4.6 billion years
Solar System Planets

mercury

0.034°
1 407 hours
87.969 days
-173 °C
427 °C
0

venus

177.36°
5 832 hours
224.7 days
437 °C
497 °C
0

earth

23.439°
23.9 hours
365.256 days
-89.2 °C
56.7 °C
1

mars

25.19°
24.6 hours
686.98 days
-143 °C
35 °C
2

jupiter

3.13°
9.9 hours
4 332.59 days
-195 °C
726 °C
80

saturn

26.73°
10.7 hours
10 759.22 days
-185 °C
-121 °C
82

uranus

97.77°
17.2 hours
30 688.5 days
-226 °C
-216 °C
27

neptune

28.32°
16.1 hours
60 182 days
-201 °C
-201 °C
14
Solar System Dwarf Planets

pluto

122.5°
153.3 hours
90 560 days
-240 °C
-218 °C
5

eris

78°
25.9 hours
204 199 days
-243 °C
-217 °C
1

ceres

9.074 hours
1 683 days
-163 °C
-38 °C
0

haumea

28.19 °
3.91 hours
104 096 days
-241 °C
-241 °C
2

makemake

29.96 °
22.8266 hours
113 183 days
-240 °C
-240 °C
0
Earth Moon

moon

1.5424°
655.704 hours
27.321 days
-173 °C
116 °C