• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-900440
C-52156
E-812222
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-188155
D01
T2959
07-665639
Vyhladať
46
0108


The Motion Picture Spock (Kolinahr)

EXO-6

0106


Deep Space Nine Quark

EXO-6

0105


Admiral James T. Kirk

EXO-6

0104


Commander Thy'lek Shran

EXO-6

0103


Commander Chakotay

EXO-6

0088


Locutus of Borg

EXO-6

0087


Captain Jonathan Archer

EXO-6

0086


Commander Saru

EXO-6

0085


Seven of Nine

EXO-6