• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-24697
C-428811
E-573738
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-709835
D00
T2381
07-490012
25
Eaglemoss
9781801260527


Creating Star Trek The Next Generation: A Season by Season Guide - Season 1: 1987-1988

9781801260473


The Book of Grudge: Book's Cat from Star Trek Discovery

9781858759920


Star Trek Shipyards: Alpha Quadrant and Major Races

9781858759906


The Original Series - A Celebration

9781858759890


Star Trek Designing Starships: Deep Space Nine and Beyond

9781858759999


Star Trek Shipyards Star Trek Starships: 2294 to the Future 2nd Edition

9781858759739


Star Trek Shipyards: The Delta Quadrant Vol. 2

9781858759562


Star Trek Shipyards: The Borg and Delta Quadrant - Akritirian to Krenim

9781858759517


Star Trek: Deep Space Nine Illustrated Handbook