18-8374
4027
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-923
23-1732
54-5121
26-615
Databáza Hviezdnej flotily: Kartografia
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-10
T-5184
05-62582
26-49811
86-303540
Talos IV
Třída: Třída M
Průměr: 11.595 km
Hvězdný systém: (Talos)
Přislušnost: [---]
Populace: (Talosians) ???


Talosianská civilizace kdysi vzkvétala na povrchu planety a byly schopní warpu již před půl milionem let. Bohužel před více než 200.000 lety, bojovali v kataklyzmatické válce, takže velká část povrchu planety se stala neobyvatelnou. Zbytky obyvatelstva nyní žije v podzemí a mají telepatické schopnosti. Vytvářejí si vlastní telepatický svět, kam uvězní každého, kdo se ocitne v blízkosti jejich planety. Proto je kolem Talos nařízena přísná karanténa do doby, než se vyvine nástroj pro snímání rozdílu mezi realitou a snem.
NAŘÍZENÍ UPF č.7: Žádný člen Flotily nesmí za žádnou cenu a za jakýchkoliv okolností navštívit planetu Talos IV. Toto nařízení potlačuje platnost Nařízení 6. Jakékoliv porušení tohoto nařízení se trestá smrtí.