18-1074
6458
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-243
23-9789
54-6609
26-773
Databáza Hviezdnej flotily: Hodnosti Hviezdnej flotily
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-11
T-5185
05-988196
26-793758
86-257819
Hodnosti Hviezdnej flotily
Hviezdna flotila
velenie a taktika
inžinierstva a bezpečnosť
veda a medicína
diplomacia rozviedka 
Generáli a admiráli (najvyššie velenie flotily)
Admirál flotily     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Veľvyslanec
 
 
 
 
 
Admirál   
Viceadmirál   
Kontraadmirál   
Kommodor   
Dôstojníci (absolventi hviezdnej akadémie)
Kapitán               
Komandér               
Nadporučík               
Poručík               
Poručík JG               
Podporučík               
Nižší dôstojníci / dôstojníci čakatelia (pred dokončením dôstojníckych skúšok)
Náčelník / podporučík JG           
 
 
 
 
 
 
 
Nadrotmajster         
Rotmajster         
Rotný         
Poddôstojníci (absolventi poddôstojníckeho výcviku)
Vrchný práporčík           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prapočík         
Podpraporčík         
Poddôstojník 1.triedy         
Poddôstojník 2.triedy         
Poddôstojník 3.triedy         
Členovia posádky (po základnom výcviku)
Člen posádky 1.triedy           
 
 
 
 
 
Člen posádky 2.triedy         
Člen posádky 3.triedy         
Kadeti (študenti hviezdnej akadémie)
Kadet 4.ročník    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kadet 3.ročník  
Kadet 2.ročník  
Kadet 1.ročník