18-8757
1046
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
00
1-838
23-5906
54-9779
26-677
Databáza Hviezdnej flotily: Súbory
autorizačný kód užívateľa prijatý
D-00
T-5610
05-401197
26-330783
86-530294
Star Trek Ships
img
Pre-Federation Starships (to 2161)
1px = 1m • Updated
img
Federation Starships (2161-2300)
1px = 1m • Updated
img
Federation Starships (2300-2400)
1px = 1m • Updated
img
Ships of the Alpha/Beta Quadrants
1px = 1m • Updated
img
Ships of the Gamma/Delta Quadrants
1px = 1m • Updated
img
Large Starships and Stations
1px = 5m • Updated
img
Huge Starships and Stations
1px = 20m • Updated
img
Shuttlecraft and Small Starships
10px = 1m • Updated
img
Alternate Timeline
1px = 1m • Updated


Note: All images in this section are Copyright © 2000-2020 Star Trek Minutiae

Source www.st-minutiae.com