• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-248777
C-726788
E-160325
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-957884
D00
T2381
07-327907
Hviezdny čas

Typ
Vzorec

Dátum
Hviezdny čas

Vypočítať

Definícia

Hviezdny čas sa vyskytuje pravidelne v Star Treku. Ide o päťcifernú dekadickú číselnú hodnotu zaokrúhlenú na jedno desatinné miesto. Nahradzuje formát dátumu, ktorý používa gregoriánsky kalendár. Bol zavedený na navodenie predstavy vzdialenej budúcnosti a na približné určenie po sebe nasledujúcich udalostí bez nutnosti uvedenia roku. Z týchto dôvodov nie je deterministický algoritmus na prevod do iného formátu. Trekkies gregoriánsky formát dátumu dopočítavajú podľa chronológie udalostí, ktoré nastali pred alebo po epizóde, prípadne sú v nej spomínané. V pôvodnom seriáli Star Trek (seriál) nebol hviezdny čas používaný príliš dôsledne, od čoho sa dištancujú aj tvorcovia seriálu[1].
Novší Star Trek: Nová generácia a za ním nasledujúce série pristupujú k tvorbe hviezdneho času systematickejšie.

Priemerný pozemský rok zahŕňa 365,2422 priemerných slnečných dní

TOS Hviezdny čas 0000.0 sa začína v utorok 25. apríla 2265 o 00:00.
Najnižší možný pomer TOS medzi rokom je 2635.10833 Hviezdneho času za rok
najmenej 7,21468749 Hviezdneho času za deň
1 Hviezdneho času je menej ako 0,138606142 dní
1 Hviezdneho času je menej ako 11 975 570,7 milisekúnd

TNG Hviezdny čas 00000.0 sa začína v piatok 5. júla 2318 okolo poludnia
918.23186 Hviezdneho času = 1 rok
0.00108904956 rok = 1.0 Hviezdneho času
0.397766856 deň = 1.0 Hviezdneho času
34,367.0564 sekunda = 1.0 Hviezdneho času
34367056.4 milisekunda = 1.0 Hviezdneho času