• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-731335
C-791378
E-758183
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-957977
D00
T2381
07-183617
114
Star Trek
9781789095159


The Art of Neville Page: Inside the Mind of the Visionary Designer

9781982186289


The Star Trek Cookbook

9781787738614


Star Trek Explorer Fiction Collection

9781637740514


The Star Trek Book of Friendship

9781982159672


Coda: Book 3: Oblivion's Gate

9781797129471


Coda: Book 2 – The Ashes of Tomorrow

9781982158521


Coda: Book 1: Moments Asunder

9780744036961


The Star Trek Book

9781785659348


The Artistry of Dan Curry