• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-149525
C-902679
E-778678
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-705718
D05
T2447
07-725268
Zemsko-romulanská vojna

Rok: 2156

Popis:

Tu sa odohráva zemsko-romulanská vojna, ktorá bola prvýkrát založená v sérii z pôvodných 60. rokov. Mal byť pokrytý od piatej sezóny Enterprise, ale po sezóne štyri bol bohužiaľ zrušený. Na konci vojny ľudia, Vulkánci, Andoriánci a Tellarites vytvoria voľne štruktúrovanú Koalíciu planét, ktorá dokáže vytlačiť Romulanov. Táto koalícia vedie priamo k ...
Obsah © kontinuum.cz