• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-735803
C-298174
E-611776
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-574813
D06
T2448
07-32168
Bajorská červia diera

Rok: 2369

Popis:

Červej diery bol jediný stabilný červia diera známe, že existujú v Mliečnej dráhe . Bol to domov mimodimenzionálnych bytostí, ktoré Bajorania uctievali ako bohov , známych ako Proroci . Predtým, ako červiu dieru objavili v roku 2369 veliteľ Benjamin Sisko a poručík Jadzia Dax , považovala sa to za mýtus.
Obsah © kontinuum.cz