• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-748109
C-143447
E-640754
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-900396
D04
T2393
07-242713
Lovci

Pôvodný názov: Hunters
Warning: Undefined array key "lang" in /www/l/c/u179546/public_html/inc/skrat.php on line 5

Označenie: S04E15

Zaradenie: VOY - Voyager

Premiéra: 11.02.1998

Rok: 2374

Hviezdny čas: 51501.4


v VOY 82 z 168

v Star Treku 502 z 879


Obsah:

Hviezdny dátum 51501.4: Voyager prijíma dátový tok z Alfa kvadrantu cez mimozemskú prenosovú sieť, ktorý obsahuje osobné listy pre posádku, ako aj zakódovanú správu od Hviezdnej flotily. Veľká časť z toho však bola zachytená a dá sa získať len v blízkosti neďalekej prenosovej stanice. Voyager na svojej ceste narazí na loď, ktorej posádka bola zabitá a vypitvaná. Ukazuje sa, že stanica využíva ako zdroj energie kvantovú singularitu a generuje gravimetrické skreslenia. Siedma a Tuvok idú raketoplánom bližšie k stanici, aby dostali zvyšné správy. Sú však zajatí Hirogenom, rasou rituálnych lovcov, ktorí považujú iné druhy za „korisť“. Keď sa priblížia ďalšie tri hirogenské lode, Janewayová nariadi vystreliť na stanicu antithoronový výboj, aby sa oslabilo tienenie kvantovej singularity. Silne obrnené hirogenské lode sú zraniteľnejšie voči gravimetrickému poľu a pokračovaním v streľbe ďalej oslabujú zadržiavanie singularity. Kim sa podarí transportovať Tuvoka a Sedem a hirogenské lode sú zničené pri implózii stanice.