• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-560699
C-431482
E-766103
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-232214
D05
T2447
07-712840
Cardassiania

Pôvodný názov: Cardassians
Warning: Undefined array key "lang" in /www/l/c/u179546/public_html/inc/skrat.php on line 5

Označenie: S02E05

Zaradenie: DS9 - Deep Space Nine

Premiéra: 24.10.1993

Rok: 2370

Hviezdny čas: 47177.2


v DS9 24 z 173

v Star Treku 288 z 880


Obsah:

Hviezdny dátum 47177.2: Garak sa nepríjemne zoznámi s Rugalom, cardassijským chlapcom, ktorý bol vychovaný Bajoranmi a ktorý teraz nenávidí svoju vlastnú rasu. Gul Dukat trvá na vyšetrovaní prípadu, ale Garak dá doktorovi Bashirovi náznak, že chlapec, podobne ako ostatné cardassijské siroty, zostal na Bajore na Dukatov príkaz. Dukat neskôr odhalí, že chlapec je synom Pa'Dara, vplyvného politika na Cardassii. Bashir a Garak vezú raketoplán do sirotinca na Bajore, kde chýba akýkoľvek záznam o Rugalovi. Ukáže sa, že Dukat úmyselne oddelil chlapca od jeho otca a vymazal dôkazy v nádeji, že poníži svojho politického protivníka. Sisko sa rozhodne, že hoci bajorský pestún Proka miluje Rugala ako svoje vlastné dieťa, chlapca by mali vrátiť Pa'Darovi.