• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-322267
C-125605
E-333863
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-7304
D00
T2381
07-776518
Talos IV
Třída: Třída M
Průměr: 11.595 km
Hvězdný systém: (Talos)
Přislušnost: [---]
Populace: (Talosians) ???


Talosianská civilizace kdysi vzkvétala na povrchu planety a byly schopní warpu již před půl milionem let. Bohužel před více než 200.000 lety, bojovali v kataklyzmatické válce, takže velká část povrchu planety se stala neobyvatelnou. Zbytky obyvatelstva nyní žije v podzemí a mají telepatické schopnosti. Vytvářejí si vlastní telepatický svět, kam uvězní každého, kdo se ocitne v blízkosti jejich planety. Proto je kolem Talos nařízena přísná karanténa do doby, než se vyvine nástroj pro snímání rozdílu mezi realitou a snem.
NAŘÍZENÍ UPF č.7: Žádný člen Flotily nesmí za žádnou cenu a za jakýchkoliv okolností navštívit planetu Talos IV. Toto nařízení potlačuje platnost Nařízení 6. Jakékoliv porušení tohoto nařízení se trestá smrtí.