• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-666929
C-653488
E-462514
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-931176
D06
T2448
07-912878
Bellatrix IV
Třída: Třída O
Průměr: 14.708 km
Hvězdný systém: (Gamma Orionis)
Přislušnost: [UPF]
Populace: (Zaldan) 49,9 mil
(Bolian) 8,5 mil
(Human) 6,4 mil
(Ostatní) 5,6 mil


Bellatix IV, známý místně jako Trixia, je čtvrtá planeta v systému Bellatrix. Systém se nachází pouhých 50 ly jak od hranice s Tholian shromážděním, tak od hranice s Gorn hegemonie, k tomu necelých 100 ly od hranic Klingonské říše. Planeta byla nejprve osídlena roku 2276 a poté se stala nezávislým členem UFP v roce 2306. Na planetě se nacházejí velmi bohatá naleziště krystalů dilithia. Intenzivní válečné a hornické činnosti způsobil hlasitý odpor proti federaci a separatistické hnutí je aktivní součástí planetární politiky. Aby byl více posílen vliv federace v oblasti, bylo rozhodnuto o stavbě vesmírné stanice na oběžné dráze Bellatrix IV. Planetu pokrývá z 86% obrovský oceán a jen 14% tvoří dva velké a nespočet malých ostrůvků.