• Podpriestorové spojenie: Vytvorené
  • Databáza Hviezdnej flotily: Pripojená
  • Kvantové pamäťové pole: Stabilné
  • Optická dátová sieť: Presmerovaná
A-56102
C-336557
E-743749
2385
78232
589
5789
3882
5893
9885
3489
3465
0846
9798
9629
29
01
2064
64962
027
9776
626
1276
7612
126
97
6165
6626
876
74
05
34
279
89
6589
6547
6587
3465
867
2347
5762
4588
05
26
4768
67248
987
9798
8969
476
9047
8476
9749
0982
8969
0247
89
09
685
478
38
867
346
34
48
49
8
89
897
38
ML
757
98990
88
200
285
923
9
387
238
578
875
87
9
26
05-314350
D00
T2381
07-374514
Definícia

Naše galaxie, Mléčná dráha (Milky Way), je také rozdělena do čtyř stejně velkých kvadrantů. Obecně se o nich referuje jako o kvadrantech Alfa, Beta, Gama a Delta.
Nejprozkoumanější jsou kvadranty Alfa a Beta, na jejichž velké části se rozkládají území Spojené federace planet, Klingonské říše a Romulanského impéria a dalších menších mocností, jako Cardassianů nebo Breenů.
Gama kvadrant je prozkoumán asi nejméně. Hlavní mocností zde je Dominion. Kvadrant Delta je prozkoumán o poznání lépe, protože sem byla nehodou poslána loď USS Voyager a ta sedm let putovala zpět do Alfa kvadrantu, přičemž tento kvadrant prozkoumala. Zde asi největší mocností jsou Borgové.